ประสิทธิภาพสูง กำจัดแมลงสาบแบบตายยกรัง

เจลกำจัดแมลงสาบ เซกลีรา (Seclira) มีกลไกการออกฤทธิ์ แบบการส่งผ่านสารออกฤทธิ์จากแมลงสาบที่กินเหยื่อไปยังแมลงสาบตัวอื่นๆ (Secondary transfer effect)โดยการป้อนอาหาร สัมผัสตัว และการกินซากของตัวที่สัมผัสเหยื่อมา ทำให้แมลงสาบตัวอื่นๆตายไปด้วย