เซกลีรา-1

เซกลีรา-1

Seclira Gel
เจล (เหยื่อกำจัดแมลงสาบ) SIEGE เจลกำจัดแมลงสาบ SIEGE (หลอด) การใช้ประโยชน์ เป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูป เจลใช้กำจัดแมงสาบในบ้านเรือน อาค…
Read More